Μετρήστε την ευφυΐα σας!

Πόσο έξυπνοι είστε; Βρείτε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα λύνοντας μερικούς από τους καλύτερους γρίφους αυτού του blog, συγκεντρωμένους σε μία εφαρμογή Android. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play Store.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Υπολογισμού - Κλαδωτή συνάρτηση (****)

Η συνάρτηση f(x) ορίζεται ως x-2 όταν το x είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 100 και ως f(f(x+4)) όταν το x είναι μικρότερο του 100.
Διατυπωμένο μαθηματικά:

$ f(x)=\left\{\begin{matrix}x-2 & x\geq100\\f(f(x+4)) & x<100\end{matrix}\right. $

Να βρεθεί το f(10).

Σωστή απάντηση έχουν δώσει οι:
stratosΒαγγέλης, kakkalos, G SOZELGI, Θανάσης Παπαδημητρίου, Nikos Stamatiou, lakostas, Ran-tan-plan, Kontoleon, kraptaki, ΧΡΗΣΤΟΣ Κ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Γεώργιοςbatman1986MrKitsos, sf, Michalis, Kris Geo

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάλυσης - Πιασμένες θέσεις (**)

Υπάρχει ένα κυκλικό τραπέζι με Θ θέσεις. Όταν 11 θέσεις του είναι πιασμένες, το τραπέζι δεν έχει γεμίσει αλλά κάθε ελεύθερη θέση του είναι δίπλα σε μία τουλάχιστον πιασμένη θέση.
Ποια είναι μικρότερη και ποια η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του Θ;

Σωστή απάντηση έχουν δώσει οι:
saxon, stratosMrKitsos, kakkalos, Tamy, Χρήστος Κάλλης, batman1986, John Salt, G SOZELGI, Θανάσης Παπαδημητρίου, kraptaki, Nikos Stamatiou, DepyAl, lakostas, ellinas109, ΒΕΗΣ, Βαγγέλης, ΧΡΗΣΤΟΣ Κ, Png, sf, Ran-tan-plan, Kordas Antonis, Michalis

Υπολογισμού - Κοτέτσι (**)

Στο κοτέτσι μου έχω μία και μοναδική κότα. Πάω και γεμίζω ένα πιάτο με Σ σπόρους καλαμποκιού. Την 1η μέρα η κότα πάει και τρώει ένα σπόρο. Τη 2η μέρα τρώει 2 σπόρους. Την 3η μέρα τρώει 4 σπόρους, την 4η μέρα 8 σπόρους, κ.ο.κ., δηλαδή κάθε μέρα τρώει τους διπλάσιους της προηγούμενης. Τη 17η μέρα τρώει τον ανάλογο αριθμό σπόρων και οι σπόροι τελειώνουν.
Ποια μέρα η κότα θα έχει φάει τους μισούς σπόρους που έβαλα αρχικά στο πιάτο;

Σωστή απάντηση έχουν δώσει οι:
saxon, kakkalos, stratos, Tamy, Βαγγέλης, Χρήστος Κάλλης, DyerΒΕΗΣ, Sotrixios, batman1986, John Salt, Youla21, G SOZELGI, Θανάσης Παπαδημητρίου, kraptaki, Nikos Stamatiou, DepyAl, lakostas, ellinas109, sunshinePng, Στράτης ΠερουτσέαςKontoleonANDREKAT, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, KiraDesu, sf, BabisFlu, Kordas Antonis, Michalis, Kris Geo, King Ragnar, MrKitsos,

Συνδυασμών - Σε σειρά ύψους (****)

Έξι μαθητές έχουν διαφορετικά ύψη μεταξύ τους. Με πόσους τρόπους μπορούν να στηθούν σε μία σειρά έτσι ώστε να μην υπάρχουν τρεις συνεχόμενοι μαθητές σε αύξουσα διάταξη ύψους από την αρχή προς το τέλος της σειράς;

Σωστή απάντηση έχουν δώσει οι:
Θανάσης Παπαδημητρίου, stratos, Tamy, DepyAl, John Salt, kraptaki, saxon, ΒΕΗΣ, Χρήστος Κάλλης, lakostas, Png, ellinas109, G SOZELGI, sf, Michalis

Έμπνευσης - Ο δίκαιος δικαστής (***)

Πριν από πολλά χρόνια, στο Χαλιφάτο της Βαγδάτης, παρουσιάστηκαν μπροστά στον δικαστή ένας γεωργός και ο γείτονάς του με την εξής διαφωνία:

- "Μου πούλησε ένα πηγάδι αλλά τώρα θέλει να του πληρώσω και το νερό που έχει μέσα!" λέει ο γεωργός.

- "Ακριβώς. Του είπα πως θα του πουλήσω το πηγάδι, όχι όμως και το νερό που περιέχει!" λέει ο γείτονας.

Ο έξυπνος δικαστής βρήκε έναν γρήγορο και ειρηνικό τρόπο για να λύσει τη διαφωνία τους. Τι πρότεινε;